Los Angeles
Available resource pool
Los Angeles: 1
Chicago
Available resource pool
Chicago: 1
Johannesburg
Available resource pool
Johannesburg: 1
London
Available resource pool
London: 1
Fujila
Available resource pool
Fujira: 1
Singapore
Available resource pool
Singapore: 1
southwest
Available resource pool
Sichuan: 2
Yunnan: 1
Guizhou: 2
Chongqing: 1
northwest
Available resource pool
Shaanxi: 3
Gansu: 1
Qinghai: 1
Ningxia: 1
Xinjiang: 1
Macao
Available resource pool
Macau: 1
Hong Kong
Available resource pool
Hong Kong: 2
South China
Available resource pool
Guangdong: 6
Guangxi: 1
Fujian: 5
Hainan: 1
Central China
Available resource pool
Hunan: 2
Hubei: 2
North China
Available resource pool
Beijing: 2
Tianjin: 1
Inner Mongolia: 2
Hebei: 2
Henan: 1
Shandong: 1
Shanxi: 1
northeast
Available resource pool
Jilin: 1
Heilongjiang: 1
Liaoning: 1
East China
Available resource pool
Jiangsu: 3
Anhui: 1
Shanghai: 4
Zhejiang: 1
Jiangxi: 1